Wat meer over ons...

We gebruiken bewust dit gratis platform om geen geld van de vereniging te verkwisten aan hosting. We spenderen het liever aan de clubs.
De belangrijkste info hernemen we hieronder, voor de rest verzoeken wij jullie om ons te contacteren via de contactpagina of  Facebook.

Kosten

Per club vragen wij als VZW 50 € inschrijvingsgeld. 
De rest (lidgeld, verzekering) wordt gefactureerd door Volley Vlaanderen aan de club en dat is vanaf 2023 bepaald op 13 € per speler).

Bestuur

De VZW wordt bestuurd door onbezoldigde vrijwilligers (met uitzondering van de pint op kosten van de kas als we vergaderen :D ). Wij staan voornamelijk via email voortdurend in contact met de clubsecretarissen en voorzitters en houden aldus de vinger aan de pols.

Speel op je eigen niveau !

Wij hebben er voor gekozen om clubs vrij te laten om de reeks te kiezen waarin ze zich het meest "thuis" voelen. Dat wil zeggen geen verplichting om in een hogere of lagere reeks te spelen wanneer je kampioen of rode lantaarn bent. Je hoeft ook niet in de laatste reeks te "starten" met een nieuwe club.

Tools of the trade !

De onvermijdelijke administratie die moet afgehandeld worden, gebeurt met dezelfde tools als de officiële competitie : volleyadmin2 en volleyspike (lite). Professionele tools waar wij van Volley Vlaanderen gebruik van mogen maken.

Dit is uiteraard de korte samenvatting... als je nog vragen hebt gebruik dan de contactform om ze te stellen.